หลักสูตรเรียนเพื่อสอบใบขับขี่ (หลักสูตรรถยนต์)

หลักสูตรรถยนต์ เรียน 15 ชม. (ปฏิบัติ 10 ชม./อบรม 5 ชม.)

ราคาค่าเรียน หลักสูตรรถยนต์ 5,500 บาท

  1. ทางโรงเรียนสามารถจัดอบรมและสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนได้เลย โดยนักเรียนไม่ต้องไปสอบที่กรมขนส่งฯ
  2. หลักสูตรนี้จะเน้นการติวท่าสอบต่างๆในสนามของโรงเรียน และพานักเรียนออกถนนใหญ่ เพื่อฝึกความชำนาญ และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (เรียนตามหลักสูตรที่ทางโรงเรียนกำหนด)
  3. เป้าหมายหลักสำหรับหลักสูตรนี้คือ ผู้เรียนจะต้องได้รับใบขับขี่

ตารางเรียนหลักสูตรรถยนต์

เรียนภาคปฏิบัติใช้เวลา 5 วัน / อบรมภาคทฤษฎี 1 วัน / สอบ 1 วัน ( 7 วันจบ)

วันที่ ชั่วโมงที่ แนวทางการเรียนการสอน
1 1-2 ทดสอบสมรรถภาพ+สอนห้องเครื่อง
2 3-4 หลักการใช้พวงมาลัย+การบังคับรถ
3 5-6 สอนการใช้คันเร่ง+การเข้าท่าสอบ
4 7-8 ออกถนนใหญ่
5 9-10 ออกถนนใหญ่+ประเมินท่าสอบ
6 11-15 อบรมเตรียมสอบภาคทฤษฎี+สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม(ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  3. ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
© Copyright 2019 All Rights Reserved by TheDriverRangsit